Dziś jest piątek, 10.07.2020, imieniny Amelii, Filipa
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd » Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informuję, iż :

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Malanów z siedzibą  w Malanowie, ul. Turecka 16 , 62-709 Malanów.

2. Inspektorem ochrony danych w Gminie Malanów jest Pani Monika Pakuła (Urząd Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, e-mail: iod@malanow.pl).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)  w celu:

- złożenia pisma/wniosku/opinii/zapytania- podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a RODO

4.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wynikający z przepisów Instrukcji kancelaryjnej lub do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na takie przetwarzanie.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne  w celu złożenia pisma/wniosku/opinii/zapytania.

11.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani  zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie pisma/wniosku/opinii/zapytania bez rozpatrzenia.

 12.Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.